TTaiteilija teosten takana

Hannele Pussinen

Ensimmäiseksi suoritin Turun Piirustuskoulun maalauslinjan, ja osittain samaan aikaan opiskelin Turun Yliopistossa käyttäytymistieteellisiä ja yhteiskunnallisia aineita. Myöhemmin pääsin Taideteolliseen korkeakouluun ja valmistuin kuvaamataidonopettajaksi lopputyönäni Sininen, punainen ja keltainen, pää- ja perusvärit sekä värien vaikutus. Jatkoin Lapin yliopistossa taiteen maisteriksi Pro Gradu -tutkielmanani Pääväriongelma ja sen opettaminen. Värien sekoittamisen ihmeellinen maailma on minua kauan kiehtonut.

Toimin pitkään opettajana taidepaiTanotteisessa lukiossa, jossa oli mahdollista kehitellä opetus- suunnitelmaan myös väriopin kurssi.

Omaan maalaustyöhöni opinnot ovat vaikuttaneet ainakin siten, että olen käyttänyt puhtaita värisävyjä ja selkeitä väripintoja. Olen myös opetellut tekemään lyijylasitöitä, koska värilasin läpi tuleva valo voimistaa sävyjä upeasti. Kierrätysesineitten maalaaminen on kolmiulotteisena
tuonut uuden lisän sommittelun pohdintaan, mutta värit ovat pysyneet iloisina. Leikki ja fantasia tulevat esiin myös digitaalisen kuvankäsittelyn keinoin tehdyissä valokuvissani. Yllättäviä yhdistelmiä käyttäen olen houkutellut katsojia vakavienkin aiheiden piiriin kuten sarjoissa ”Ihmiskunnan jälkeen” ja ”Maapallon perijät.”